Pravilnici

Display # 
Title Author Hits
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije "Sl, novine TK br._ od 2002.god." Written by ZNRinfo 608
Pravilnik o dozvoli za lica koja vrše miniranje "Sl. novine TK br. 9 od 17.06.2002.god." Written by ZNRinfo 560
Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara "Sl. novine FBiH 20/10" Written by ZNRinfo 895
Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara "Sl. novine FBiH br. 87/11" Written by ZNRinfo 1467
Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu staviti u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja "Sl. novine FBiH br. 46/11" Written by ZNRinfo 1154
Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad "Sl. list SFRJ 18/91" Written by ZNRinfo 1551
Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite pri radu sa dizalicama "Sl. list SFRJ 30/69 i 41/69" Written by ZNRinfo 1363
Pravilnik o načinu i postupanju vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu "Sl. list SRBIH 02/91" Written by ZNRinfo 1158
Pravilnik o mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore "Sl SR BIH 05/88" Written by ZNRinfo 730
Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu "Sl SR BIH 02/91" Written by ZNRinfo 1165