Elektro motori i rizik od požara

Elektromotori su danas dosta zastupljeni kako u industriskim objektima tako i u drugim oblastima. S obzirom da se za pokretanje i rad elektromotora i električnih mašina koristi električna energija, onda se kod korištenja ovakvih mašina može očekivati i problematika vezana za opasnosti od izbijanja požara. Posebna opasnost dolaze zbog činjenice da se požar sa elektromotora može lako prenijeti na susjedne uređaje i materijale. Iz ovog razloga poduzimaju se posebne mjere zaštite od požara. Elektromotori se instaliraju u posebnim odvojenim prostorijama. Pregrijavanje elektromotora je najčešći uzrok zapaljenja motora. Ono može doći usijanih dijelova motora, od kratkih spojeva i varničenja. Ukoliko motor nije zaštićen svojom konstrukcijom ili na neki drugi način od okolnih zapaljivih predmeta, požar će se lako prenijeti na okolinu.

Elektromotori treba da imaju automatski osigurač koji će prekinuti dotok struje u slučaju prekomjernog opterećenja. Pored toga elektromotori moraju biti uzemljeni. Svakodnevna je obaveza održavanje čistoće motora odnosno uklanjanja nečistoća, čišćenje oklopa, čišćenje prašine. Kontrolisanje čvrstoće spojnica. Kontrola i podmazivanje ležišta. Maziva ne smiju sadržavati kisele materije.

Standardima je propisano koja vrsta motora u pojedinim slučajevima treba da koristi  koju vrstu zaštite.