Uputa za siguran rad u visokonaponskim postrojenjima

            Ulaz u TRAFO STANICE i VISOKONAPONSKA POSTROJENJA dozvoljen je samo stručno      osposobljenim, zdravstveno sposobnim i ovlaštenim radnicima.

 

- Trafo stanice i visokonaponske prostorije moraju se držati zaključane (ključ posjeduju rukovodilac, inženjer, poslovođa i električari sa završenom obukom i položenim ispitom za rad i manipulacije na VN postrojenjima) kako bi se onemogućio pristup neovlašćenim licima,

- Zabranjen je svaki rad u/na visokonaponskim postojenjima i u trafo stanici bez upotrebe odgovarajućih i potpuno ispravnih zaštitnih sredstava i opreme

- Pri intervenciji na visokonaponskim postrojenjima i u trafostanicama mora se obavezno poštovati pravilo «ISKLJUČI NAPON - ZABRANJEN RAD POD NAPONOM»

- Zabranjeno je obavljati intervencije u TS I VNP pojedinačno – samostalno

- DOK SU UREĐAJI POD NAPONOM, VRATA VISOKONAPONSKIH ĆELIJA NE SMIJU SE OTVARATI

 

- Rad pod naponom je zabranjen, potrebno je izvršiti isključenje sledećim redoslijedom:

 

- Isključi prekidač i onemogući daljinsku komandu (ako postoji)

- Provjeri indikatorom napona da su sva tri polja prekidača isključena

- Isključi rastavljač i provjeri da li su svi noževi isključeni

- Uvjeri se da je dio postrojenja stvarno bez napona

- Izvrši uzemljenje i kratko spajanje

- Postavi izolacionu ploču (pertinaks) na rastavljaču

- Postavi upozorenje da se tu izvode radovi

            - Uključivanje treba obaviti obrnutim redoslijedom