Zaštita od strujnog udara u hemijskim laboratorijama

U hemijskim laboratorijama se koristi veliki broj električnih uređaja koji obično rade na napon od 220 V. Radni stolovi nekada su zakrčeni raznim kablovima, kablovi se vremenom savijajau i oštećuju.

1. Postoji rizik od strujnog udara ako su provodnici goli ili oštećeni.

MJERE ZAŠTITE OD STRUJNOG UDARA: često provjeravati stanje kablova i električnih utičnica. Za popravke angažovati stručnu kvalifikovanu osobu.

2. greška u izolaciji može da bude uzrok opasnog napona u metalnom omotaću (kućištu) uređaja.

MJERE ZAŠTITE OD STRUJNOG UDARA: metalni omotači električnih aparata klase I treba da se uzemlje. Ako je opasnost od električne struje velika, treba koristiti transformator za razdvajanje električnih kola.