Uzemljenje

Šta je uzemljenje?

Uzemljenje odnosno instalacija za uzemljenje ima za cilj da uspostavi dobro provodnu vezu sa zemljom. Uzemljenje se sastoji od uzemljivača i vodova za uzemljenje. Pod uzemljivačima se podrazumijevaju dijelovi koji se nalaze u dobro provodnoj vezi sa zemljom. Vodovi za uzemljenje predstavljaju vodove za povezivanje uzemljivača i radnih sredstava koja treba da se uzemlje. Instalacije za uzemljenje su neophodne kod uređaja za zaštitu od groma i služe za odvođenje električnih struja munje kao i kod elektrotehničkih postrojenja i instalacija za radno uzemljenje i zaštitno uzemljenje. Pri tome vodovi za uzemljenje prenose stalno, ili samo u slučaju greške u elektrotehničkoj instalaciji, električnu struju. Pošto izvođenje i stanje instalacije za uzemljenje ima veliki značaj za sigurnost elektrotehničkog postrojenja i instalacije, to se pri njihovom postavljanju mora obratiti posebna pažnja. Kao uzemljivači se smiju postavljati u zemlju samo uzemljivači koji su sačinjeni od materijala koji je veoma otporan na koroziju. Pošto se postavi instalacija za uzemljenje potrebno je izvršiti efikasnost uzemljenja mjerenjem otpora rasprostiranja odnosno mjerenjem napona dodira. Naročito kod građevinskih radova treba obratiti posebnu pažnju na to da se ne prekinu vodovi uzemljenja. U određenim vremenskim periodima a u zavisnosti od lokalne zakonske regulative moraju se vršiti periodična ispitivanja i kontrolna mjerenje na instalacijama za uzemljenje.