Fizičke štetnosti - elektro magnetna zračenja

Elektro magnetna polja se pojavljuju svugdje gdje se koristi odnosno prolazi električna struja. Primjer u kući su električni uređaji i instalacije (TV, radio, računa, električni šporet i slično). Oko električnih provodnika kroz koje protiče električna struja pojavljuju se elektro magnetna polja. Na otvorenom su to uglavnom predajnici i razni detektori.

Odavno je poznato da izlaganje ljudi visokim nivoima elektro magnotnog zračenja može uticati na zdravlje. Uticaj na zdravlje elektro magnetnog zračenja zavisi i od frekvencije zračenja. Niske frekvencije elektro magnetnog zračenja utiču na centralni nervni sistem, dok visoke frekvencije imaju efekat zagrijavanja tj podizanja tjelesne temperature. Treba još reći da su u realnosti ovakve pojave rijetke. Elektro magnetna zračenja spadaju u grupu fizičkih štetnosti.

Europska direktiva koja se odnosi na zaštitu radnika od elektro magnetnog zračenja daje poslodavcima neke obaveze u smislu:

Obaveze poslodavca da izvrši procjenu rizika i izmjeri jačinu elektro magnetnih polja na radnom mjestu;

Da eliminiše ili smanji količine elektro magnetnog zračenja ispod granice dozvoljenog;

Da se izvrše istrage i ispitivanja uticaja na ljude tamo gdje su radnici bili izloženi ovom dejstvu.

Direktiva europske unije o elektro magnetnim poljima i zračenjima 2013/35/EU.