Prirodno dnevno osvjetljenje u funkciji sigurnosti

S obzirom da dnevna svjetlost neće uvijek biti dovoljna za obavljanje određene vrste aktivnosti, često se javlja potreba za dodatnim odnosno vještačkim osvjetljenjem. Dva su razloga za ovo:

- osvjetljenost od dnevne svjetlosti mjenja se u širokim granicama u toku dana i godišnjeg doba, zatim zavisi i od godišnjeg doba, vremenskih prilika "nebeski faktor".

- U nekoj prostoriji u zgradi, dnevna svjetlost će se mjenjati u zavisnosti od upadnog ugla svjetlosti, udaljenosti tog mjesta od svjetlosne površine (fenestracija), kao i od položaja, smještaja, oblika, veličine i konstrukcije svjetlosne površine, faktora transmisije okna i održavanja, a zavisi i od faktora reflektovanja tavanice, zidova, namještaja i ostalih predmeta-"faktor dnevne osvjetljenosti".

S obzirom na varijabilnu osobinu jačine dnevnog osvjetljenja, treba predvidjeti takve arhitektonske uređaje da se takva osvjetljenost omogući i to s najmanje 5000 luksa.

Različita radna mjesta zahtjevaju različite osvjetljenosti što je definisano standardima. Vrijednosti faktora dnevne osvjetljenosti računaju se na prosječnu horizontalnu dnevnu osvjetljenost od 5000 luksa, a izražavaju se u procentima. Pri proračunavanju dnevne osvjetljenosti kao izvor svjetlosti uzimaju se svjetlosne površine.

Blještanje koje može nastati usljed direktnog upadanja svjetlosnih zraka u radnu prostoriju ili samo na jedno mjesto, može se ukloniti zastiranjem, premazivanjem okna ili drugim metodama.