Zaštitno nulovanje

 

Nulovanje se izvodi na način da se svi metalni dijelovi električnih uređaja koji se štite od previsokog napona dodira spoje sa nul-vodičem.

Nikada se ne smije u jednom krugu koji se snadbijeva električnom strujom iz istog transformatora, upotrijebiti i zaštitno uzemljenje i nulovanje, već samo jedan od ovih načina zaštite.

Pri radu s električnim uređajima pored visokog stepena opreza moraju se koristiti i zaštitna sredstva odnosno valjana zaštitna oprema kao što su gumene VN rukavice, gumene čizme za zaštitu od visokog napona, posebni šljemovi za zaštitu od električne struje.

 

Lična zaštitna sredstva i oprema moraju se redovno ispitivati na probojnost od električne struje čime se postiže veća sigurnost na radu. Od zaštitne opreme najviše se upotrebljavaju gumene zaštitne prostirke, isklopne VN motke, sredstva za kratko spajanje itd.