Kazne za ne sprovođenje mjera zaštite na radu u SAD-u

Američka agencija za sigurnost i zdravlje na radu kaznila je jednu firmu novčanom kaznom u iznosu 112000 dolara zbog toga što nisu sprovedene mjere zaštite za sprečavanje pada radnika sa krova. Firma je izvodila radove na krovu jednog objekta u saveznoj državi Viskonsin. Ukupno 7 radnika bilo je izloženo riziku od pada sa visine od oko 7,5 m. Ovom prilikom agencija za sigurnost i zdravlje na radu izdala je ovoj firmi dva prijedloga za poboljšanja, jedno ponovljeno i tri teža upozorenja za kršenje propisa iz zaštite na radu. Kada se uzmu u obzir i raniji prekršaji ove firme, ovo je bilo četvrto upozorenje ovoj firmi za nesprovođenje preventivnih mjera zaštite radnika od pada sa visine a upozorenja su izdavana tokom izvođenja radova u saveznim državama Viskonsin i Minesota. Pored Federalne i Agencija za sigurnost i zdravlje na radu savezne države Minesota takođe je upozoravala navedenu firmu zbog istih propusta ranije gdje firma nije sprovodila propisane mjere zaštite na radu niti je plaćala kazne.

Na kraju je ovaj prekršitelj morao platiti kaznu u iznosu od 112000 dolara.

Pored ove firme Američka agencija za sigurnost i zdravlje na radu nedavno je kaznila još nekoliko firmi zbog ne sprovođenje mjera zaštite na radu radi sprečavanja od pada radnika sa visine. U Nju Jorku je jedna firma kažnjena sa 85 000 dolara nakon pada i pogibije jednog radnika.

 

Prekršioci će se u bliskoj budućnosti susresti sa daleko većim kaznama, naime najavljeno je da će se od augusta 2016 godine visina kazni za ne sprovođenje mjera zaštite na radu u SAD-u povećati za 80 %. To je prvo povećanje kazni od 1990 godine.