Da li ste vi izloženi riziku od silikatne prašine

Silikatna prašina nalazi se u mnogim materijalima a posebno u 

- betonu,

- pijesku,

- kamenu,

- stijenama,

- malter.

Pri radovima poput pjeskarenja, sječenja, bušenja, rezanja, rušenja ovakvih materijala postoji rizik od pojave ove prašine i njenog udisanja. Ova prašina može biti smrtonosna. Udisanjem silikatne prašine nastaju oštećenja pluća. Silikatna prašina može uzrokovati karcinom pluća, povećava rizik od nastanka tuberkoloze i uzrokuje druge bolesti pluća.

Kako se zaštiti? Postoje tri metode zaštite od silikatne prašine. 

1. Korištenje vode, na primjer pri sječenju kontrola tj uklanjanje prašine na izvoru, zatim sapiranje prašnjavih mjesta.

2. Usisavanje, dakle sistemom vakuma usisavanje sa izvora nastanka odmah ili usisavanjem sa radnih površina gdje se na primjer prašina diže sa poda usljed vjetra, kretanja vozila i slično.

3. Posljednja opcija je korištenje zaštitne opreme respiratora za prašinu.