Zaštita od promzlina u hemijskim laboratorijama

1. Opasnost može da postoji zbog korištenja kriogenih tečnosti (ukapljeni gasovi) na primjer tečno azot na temperaturi od - 196 ºC, kupatila rashlađenih rastvarača i slično.

MJERE ZAŠTITE NA RADU: nikada ne treba potapati prste u ukapljeni gas. Hvatati ugljenični led pincetom a ne prstima.

2. Burno ključanje rashladne tečnosti izaziva se naglim zaronjavanjem zagrijanog suda.

MJERE ZAŠTITE NA RADU: zaroniti posudu u hladno kupatilo sasvim polako. Izbjegavati potapanje toplih sudova u kupatilo koje sadrži kriogenu tečnost.