Označavanje hemikalija. Šta znače one sličice na hemikalijama?

 


                                                  

 

Eksplozivno

Opasno za okoliš

Gas pod pritiskom

       Otrovno

Ozbiljno šteti zdravlju

Oksidirajuće

       Zapaljivo

    Korozivno

Opasno po zdravlje