Širenje gasova

Prilikom zagrijavanja gasova dolazi do njihovog zapreminskog širenja. Za razliku od tečnosti kod kojih je koeficijent zapreminskog širenja različit za različite tečnosti, kod gasova ovaj koeficijent je isti za sve gasove odnosno za sve materije u gasovitom stanju. Kohezione sile koje djeluju kod gasova su zanemarivo male, stoga molekule materija u gasovitom stanju kreću se slobodno dolazi do lake promjene oblika i zapremine koju zauzimaju gasovi. Praktično gas širi u nekoj posudi dok je ne ispuni i nastaviće dalje sa širenjem prema vani ukoliko je posuda otvorena. Kod povećanja pritiska gasa u posudi, doći će do povećanja temperature istog, ukoliko nema promjene zapremine gasa, odnosno ukoliko je posuda zatvorena.

Širenje i skupljanje gasova može se vršiti ili sa promjenom pritiska ili bez promjene.

Ako je određena količina gasa na 0C pri određenom jednom pritisku zauzimala 5 litara, ista ta količina gasa će na temperaturi od 273 C zauzimati zapreminu od 10 l i to pri istom pritisku.

S povećanjem temperature gasa, povećava se i njegov pritisak.