Prašina i njen uticaj na čovjeka

 

Prašina i njen štetan uticaj na čovjeka uveliko zavisi od samih osobina prašine, kako fizičkih tako i hemijskih. Osobine od kojih zavisi stepen štetnosti prašine po čovjeka su na primjer:

                                                    

-  oblik čestica,

-  veličina čestica,

-  električni potencijal,

-  rastvorljivost,

-  hemiske osobine (sastav) i dr.

 

Jedna od najbitnih stvari kad je prašina u pitanju i njeno štetno djelovanje na čovjeka jeste veličina čestica. Veličina čestica između ostalog određuje koliko će se čestice prašine zadržati u zraku, zatim dubinu prodora u dišne puteve, fizičko hemijska aktivnost i druge osobine. Ispitivanjima je dokazano da su brzine taloženja čestica sitne prašine izuzetno male, te se iz tog razloga može očekivati njihovo dugo zadržavanje u zraku. Čestice veličine preko 10 mikrona najviše se zadržavaju u glavnim disajnim kanalima, dok čestice veličine od 0,5 do 5 mikrona najvećim dijelom prodiru do alveola gdje se zaglavljuju i ostaju u plućima. Sitne čestice ispod 0,5 mikrona prolaze kroz alveole dolaze u limfne čvorove i krvne sudove odakle se djelimično udaljavaju iz organizma.

Oblik čestica prašine je bita iz raloga što će se čestice nepravilnog oblika iako manjeg prečnika zaglaviti u alveolama.

Od hemijskog sastava prašine zavise njene biloška aktivnost, toksičnost, razdražljivost itd. Što je veći sadržaj SiO2 u prašini time je i opasnost po zdravlje veća. Rastvorljivost prašine može imati pozitivna i negativna dejstva što zavisi od vrste prašine.