Mjerenje statičkog pritiska u sistemu ventilacije - statički pritisak

Određivanje otpora ili pada pritiska kroz haube, kolektore prašine, cjevovode i druge dijelove ventilacionog sistema može se vršiti mjerenjem pritiska.
Mjerenja pritiska koriste se za određivanje statičkog pritiska ventilatora i za utvrđivanje vazdušne struje kroz haube i druge usisne otvore pomoću metode usisavanja kroz usko grlo.
Ovakva mjerenja statičkog pritiska mogu se obaviti na vrlo jednostavan način. Da bi smo izvršili mjerenje najdenostavniji instrument koji će nam za to poslužiti je obični manometar odnosno U cijev koja je napunjena tečnošću kao što su ulje ili voda (obično obojena voda radi bolje preglednosti kod očitavanja vrijednosti pritiska) u cijev je graduisana u mm  vodenog stuba VS.
Vertikalni manometar je pogodan za većinu mjerenja statičkog pritiska.
Upotreba manometra sa nagnutom cijevi sa nagibom od 10 do 1 povećava tačnost i omogućava očitavanje manjih vrijednosti.
Kod mjerenja statičkog pritiska na terenu jedan krak manometra opremljen je sa savitljivim gumenim crijevom čiji se drugi kraj čvrsto drži nalegnut naspram malog otvora za  mjerenje statičkog pritiska s bočne strane cijevi.
Ako je potrebno može se koristiti specijalni pribor.
Otvor za mjerenje statičkog pritiska je značajno za dobijanje tačnih rezultata, dok mjesto otvora na kojem se mjeri statički pritisak neigra neku važnu ulogu sem što se moraju izbjegavati mjesta kao što su koljena i slično zato što se onda mogu dobiti pogrešni rezultati iz razloga što pravac komponente brzine nije paralelan sa zidovima cjevovoda.
Preporuke su da se po obimu cjevovoda izbuše 3 do 4 rupe na jednakim rastojanjima te da se iz više mjerenja izvede prosječna vrijednost. Otvori za mjerenje statičkog pritiska treba da budu u nivou unutrašnje površine dida cjevovoda koja treba da bude glatka bez izbočina. Da bi se dobile ravne ivice otvor na cjevovodu treba da se izbuši a ne da se probije. Otvor od 1,5 do 3 mm obično zadovoljava pošto veličina otvora nije suviše važna osim za neke specijalne tipove instrumenata.