Klasifikacija prašine po vrstama

U fizičkom smislu, prašina predstavlja stanje materije, odnosno stepen usitnjenosti. Pod aerosolom podrazumjevamo disperzni sistem lebdećih čvrstih čestica u zraku, odnosno prašine. Aerosoli mogu biti jednofazne ili monofazne u zavisnosti od sastava odnosno broja komponenti.

S higijenskog aspekta aerosoli se ne ubrajaju disperzni sistemi koji sadrže čestice koje hemijski djeluju i predsatvljaju industrijske otrove(kao što npr: olovo, arsenik, cinkoksid i dr.).

Po karakteru materija iz kojih se obrazuju prašine klasifikujemo:

I Organske vrste prašine u koje spadaju

- prašina biljnog porijekla,

- životinjskog porijekla,

- sintetička organska prašina

II Neorganska vrsta prašine u koju spadaju

- mineralna prašina

- metalna prašina

u treću klasu mogu se smjestiti miješane prašine.

Kod ocjene opasnosti pojedine vrste prašine važno je poznavati porijeklo prašine kao i njen disperzivni sastav.

Prema porijeklu aerosole možemo podijeliti na: aerosole dezintegracije i aerosole kondenzacije.

Aerosoli dezintegracije obrazuju se prilikom drobljenja čvrstih materija. Ove aerosoli se obrazuju od čestica većih dimenzija do čestica ultramikroskopske veličine. Ove aerosoli imaju uobičajeno čestice nepravilnog oblika sa velikim brojem oštrih uglova i ivica.

Aerosoli kondenzacije obrazuju se kondenzacijom zagrijanih para prilikom hlađenja (pare cinka, aluminijuma, pare koje nastaju pri zagrijavanju, pare obojenih metala i sl.). Čestice ovih aerosoli su pravilni kristali ili zaobljene kuglice. Prema disperzivnom sastavu znatno su manjih dimenzija od aerosoli dezintegracije.

Prema disperznosti aerosole dijelimo na:

  1. Prašine- čvrste čestice različite disperznosti koje su nastale dezintegracijom (drobljenjem) materijala.

2. Dimovi- kondenzacione aerosoli, dimenzije čestica su male (aerosoli koje nastaju prilikom sagorijevanja, amonijev klorid i slično).