Računanje pada pritiska u ventilacionim sistemima

Vazduh koji struji kroz vodove neminovno nailazi na otpore pri strujanju zbog čega nastaju gubitci i to gubitci usljed trenja i dinamički (turbulentni) gubitci. Gubitci usljed trenja nastaju zbog stvarnog trenja vazduha po površini voda tj cijevi ili gasovoda. Dok dinamički gubitci nastaju usljed turbulencije vazduha koja nastaje kada protok vazduha kroz vod promjeni svoj pravac i brzinu, tj kada vod promjeni pravac ili mjenja površinu poprečnog presjeka. Rezultat gubitka usljed trenja i dinamičkih gubitaka je pad pritiska do koga dolazi pri strujanju vazduha kroz vod.

Bernulijeva jednačina se često upotrebljava za proračun protoka fluida i ona je potvrda zakona o održanju energije. Bernulijeva jednačina primjenjena na vazduh glasi: Statički pritisak plus dinamički pritisak u tački 1 u pravcu kretanja vazduha jednak je statičkom pritisku plus dinamičkom pritisku u takči 2 u pravcu strujanja vazduha plus gubitci trenja i dinamički gubitci:

   Ps1+Pd1=Ps2+Pd2+gubitci

U praktičnoj primjeni, ukupan iznos gubitaka usljed trenja kroz bilo koji okrugli vod direktno zavisi od dužine, obrnuto srazmjerno prečniku vazdušnog voda i direktno srazmjerno kvadratu brzine vazduha koji struji kroz vod. Pad pritiska kroz sistem voda usljed dinamičkih gubitaka zavisi kao prvo od broja i vrste postojećih krivina i kao drugo od učestalosti promjene brzine vazduha tokom strujanja kroz sistem voda.

 Da bi se savladali otpori u sistemu vazdušnih vodova, potrebno je utrošiti energiju za održavanje razlike u pritisku između dva kraja sistema. Ovo se obično postiže upotrebom ventilatora. Ventilator pri tom potiskuje vazduh pri statičkom pritisku koji je dovoljan da savlada otpor sistema.