Zaštita radnika od prašine i štetnih plinova primjenom lokalne ventilacije

 

S ciljem kontinuiranog odvođenja štetnih plinova, čestica prašine i drugih štetnih materija koje nastaju na radnim mjestima postavlja se lokalna ventilacija. U zavisnosti od operacije koja se obavlja i materijala koji se koristi lokalna ventilacija koja će obezbjediti usisavanje štetnih produkata i njihovo odvođenje, postavlja se iznad, ispod ili sa strane. Na primjer pare rastvarača su obično teže od vazduha i uklanjaju se u nižim dijelovima prostorije. Težak usitnjeni materijal kao prašina i piljevina najbolje se može ukloniti iz radne sredine usisnim kolektorom postavljenim u donjim djelovima prostorije. Lokalna ventilacija na radnom mjestu, posebno je važna za sprečavanje nastanka profesionalnih oboljenja i bolesti povezanih s radom. Postavljanje i ispravno dimenzionisanje lokalne ventilacije posebno je važno na radnim mjestima gdje se izvode operacije zavarivanja, brušenja, lakiranja i sl. Brusni točak, kod koga čestice putuju znatnom brzinom treba da bude ograđen što je moguće potpunije, a brzina vazduha za odvođenje dovoljna da usisa i najsitnije čestice štetne materije.

Kod instalisanja lokalnih ventilacija treba paziti da radnik ne bude između usisnog otvora i izvora zagađenja. zatim izduvne sisteme lokalne ventilacije prazniti na odgovarajućem mjestu i na način kako se ne bi stvorio ekološki problem kontaminacije tla. Obezbjediti redovan pregled i čišćenje sistema lokalne ventilacije. Radnici trebaju biti obučeni kako da koriste mobilnu i stacionarnu ventilacionu opremu.

Ispravno dimenzionisani i izvedeni sistemi venilacije treba da omoguće izlazak zagrijanog zraka van a ulazak svježeg vazduha unutar radne prostorije.

 

Mobilni ventilacioni uređaji mogu biti višestruko korisni. Koriste se kod radova u posudama, cjevovodima, uopšte na mjestima gdje se pojavljuju veće koncentracije štetnih gasova i prašine a nije omogućena dobra prirodna ventilacija. Ovi sistemi za zaštitu radnika sastoje se od prenosnog ventilatora i crijeva za provođenje zraka (obično promjera od 25 do 45 cm) ili samo ventilatora. Uređaj pogoni električna energija. Dostupni su na tržištu iako ne toliko na domaćem. Dobra strana ovih uređaja je to što se oni mogu koristiti dvojako tj za ubacivanje svježeg zraka u neki prostor ali i za izvlačenje istrošenog lošeg zraka vani. Ujedno u ljetnim danima mogu poslužiti i kao rashlađenje. Kapaciteti ovakvim mobilnih industrijskih ventilatora obično se kreću oko 1 m3/s što je izuzetno dobro.