Zaštita od toplote u metalurgiji

Od tehničkih mjera može se poduzeti sljedeće:

- rashladiti radne prostorije opštom ventilacijom, prskanjem vode i klimatizacijom;

- rashladiti pojedina radna mjesta pomoću vazdušnih tuševa tj mlaza vazduha usmjerenog prema određenoj zoni ili uz pomoć specijalnih ventilatora.

Pored toga intenzivno toplotno zračenje može se smanjiti postavljanjem zaklona koji djeluju ili refleksijom ili apsorpcijom toplote ili uz pomoć izbacivanja iste.

Najvažnija mjera za poboljšanje klimatskih uslova u radionicama i pregrijanim prostorijama sastoji se u kontrolisanju neophodnog provjetravanja. Borba protiv visokih temperatura uz pomoć klimatizacije danas se u metalurškim fabrikama ograničava na radna mjesta za manevrisanje i na kabine kranova.

Takođe, može se pribjeći boljoj izolaciji, hlađenju elemenata koji zrače toplotu uz pomoć vode ili postavljanjem ekrana koji djeluju refleksijom ili apsorpcijom toplotnog zračenja (zaštitno staklo, metalizirano platno, lančana zavjesa), zatim ubrzanim izbacivanjem toplote pomoću vazdušnih tuševa, rashladnih ploča.

Pomoću ovih tehničkih mjera radni uslovi se znatno poboljšavaju.

Pored ovih treba razmisliti i o organizacionim mjerama na primjer skraćenje radnog vremena u pojedinim zonama ili preraspored na drugo mjesto, zatim uvođenje alata i mašina koje će olakšati rad u ovakvim zonama. Zatim uvoditi povremene pauze za ovakva radna mjesta i češće odmore. Na kraju dolaze lična zaštitna sredstva.