Tokarski stroj

Tokarski strojevi osnove

Podjela tokarskih strojeva

 

Tokarski strojevi se u zavisnosti od obima proizvodnje i načina proizvodnje mogu podijeliti u tri osnovne skupine:

- Tokarski strojevi za masovnu proizvodnju,

- Tokarski strojevi za serijsku proizvodnju i

- Tokarski strojevi za pojedinačnu proizvodnju.

 

Pored ove podijele tokarski strojevi se mogu podijeliti i na univerzalne i specijalne tokarske strojeve. Kombinovanjem različitih dodataka tokarski stroj lako mijenja svoju funkciju.

 

Tokarski strojevi za pojedinačnu proizvodnju

 

Jedan od najčešćih prijmera je Univerzalni tokarski stroj. Univerzalni tokarski stroj ima mogućnost velike prilagodbe za različite operacije.

Tokarski strojevi za pojedinačnu proizvodnju lako se prilagođavaju prelazu sa jednog radnog predmeta na drugi. Postoji mogućnost stezanja materijala između šiljaka. Univerzalni tokarski stroj se još i zove stroj sa šiljcima. Posjeduje vučno i vodeće vreteno.