Korozija

Korozija predstavlja proces raspada odnosno degradacije konstrukcionog materijala. Kada spomenemo koroziju, najčešće mislimo na koroziju metala. Korozija željeza je najčešći primjer. Korozija se odvija pod dejstvom hemijskih i bioloških procesa. Brzina odvijanja procesa korozije zavisi ponajviše od sredine kojoj je materijal izložen. Ovde bih se osvrnuo na uticaj zagađenog zraka na brzinu procesa korozije metala posebno u sredinama kao što su industrijske zone, morske zone, tropske. Korozivni agensi koji utiču na proces korozije su kiseonik uključujući i ozon, organski peroksidi, vodikovi oksidi, vodonična kiselina; kisele materije kao što su sumporna kiselina, sumporasta kiselina, vodonik sulfid, uključujući i sumpor dioksid, hlorovodinična kiselina, ugljendioksid i ugljenična kiselina, zatim soli kao na primjer amonijum sulfat, amonijakove soli, zatim natrijum hlorid, i alkalije. Aluminijum i cink podložni su korozivnom dejstvu relativno slabih alkalija. Zaštita metala od korije provodi se na više načina kao što su anodna, katodna zaštita, premazima, biofilmska zaštita od korozije, zaštita inhibitorima itd.

Uklanjanje korozije se često može izvršiti hemijskim putem.