Toplotno zračenje u industriji

U industriji se vrlo često mogu susresti pogoni ili dijelovi pogona koji emituju toplotno zračenje tj isijavanje takvo da može imati štetan uticaj na zdravlje radnika. Primjeri takvih pogona su:

- livnice,

- kalionice,

- željezare (visoke i ostale peći),

- valjaonice,

- kotlarnice,

- topionice,

- sušare,

kao i drugi pogoni ili dijelovi pogona u kojima se nalaze uređaji koji rade na visokoj temperaturi.

Izvori zračenja su najčešće:

- zagrijane površine mašina, uređaja ili aparata;

- otvorena ložišta i vatra;

- vreli gasovi i pare koji nastaju sagorijevanjem ili nekim drugim hemijskim procesom u proizvodnji;

- visoko zagrijani materijal u tečnom ili čvrstom stanju u toku procesa proizvodnje ili obrade;

U zavisnosti od zagrijanosti izvori se mogu podijeliti u 4 grupe.

U I grupu spadaju izvori zagrijani do 500 oC. Ovdje obično spadaju cjevovodi za paru, neka odjeljenja u hemijskoj industriji, kotlarnice i slično. Zastupljeno je skoro isključivo infracrveno zračenje velike talasne dužine.

U II grupu ubrajaju se izvori sa temperaturom do 1200 oC. U ovu grupu se ubrajaju odjeljenja u kojima se radi sa usijanim željezom i drugim metalima, kao i gdje postoje otvorena ložišta, plamen i vatra. Kad je u pitanju zračenje, ovdje je uglavnom zastupljeno infracrveno zračenje velike talasne dužine.

U III grupu ubrajaju se izvori koji su zagrijani do 1800 oC. Tu uglavnom spadaju livnice i topionice gdje se radi sa istopljenim metalima ili staklom. Zastupljeno je infracrveno zračenje kratke talasne dužine.

U IV grupu se ubrajaju izvori zagrijani preko 1800 oC, ovdje se uglavnom ubrajaju specijalni pogoni u kojima je temperatura zavisna od tehnološkog procesa, od čega zavisi i kakvi su zraci zastupljeni