MDK

Šta znači MDK? MDK (maksimalno dopuštena koncentracija).

Dakle MDK predstavlja maksimalno dopuštenu koncentraciju neke materije, prašine ili plina kojoj radnik može biti izložen tokom osam sati rada.