Anhidrid ftalne kiseline

Anhidrid ftalne kiseline (ftalni anhidrid) upotrebljava se uglavnom u hemijskoj industriji i za dobijanje sintetičkih vlakana. Maksimalno dozvoljena koncentracija za ftalni anhidrid iznosi 12 mg/m3. Anhidrid ftalne kiseline djeluje jako nadražujuće na sluzokožu , zatim izaziva reakcije senzibilizacije, kao što je kihanje i slično, zatim stanja slična astmi, pojavu ekcema i opštu fizičku slabost ali ne i neka trajnija oštećenja, čak i kad su u pitanju disajni organi.