Antipodi

Antipodi su u hemiji dva izomera koja skreću polarizovanu svjetlost za istu veličinu jedan lijevo a drugi desno. Po svim drugim osobinama oni su jednaki. Uzrok ovoj razlici je asimetričnost molekula antipoda ( u ovim molekulama sve četiri valence centralnog C atoma vezane su za različite supstituente). Molekul jednog antipoda je ogledalska izometrija drugog.