Azbestoza

Azbestoza je profesionalna pneumokonioza izazvana dužim (višegodišnjim) udisanjem prašine mineralnog azbesta. Azbestne iglice se iz vazduha zabadaju u sluznicu disajnih puteva izazivajući sitna krvarenja koja kasnije postaju žarišta upala. U plućnom parenhizmu izazivaju difuznu fibrozu sa emfizemom. Težina oštećenja se određuje na osnovu funkcionalnog stanja disajnih organa i stanja srca.