Aerosoli

Aerosoli su u vazduhu dispergovane čestice tečnosti ili čvrstih tijela na primjer dimovi ili magle. Zbog svoje male težine ove čestice se u vazduhu dugo zadržavaju. U električnom polju visokog napona podvrgnute su elektroforezi pa na elektrodama dolazi do taloženja. Na ovom principu zasnivaju se neke metode  prečišćavanja gasova i izdvajanja skupocijenih produkata koji pri nekim procesima odlaze sa gasovima. Na ovaj način se vrši i prečišćavanje supor dioksida pri kontaktnom dobijanju sumporne kiseline.