Karbolineum

Karbolineum predstavlja kompleksnu uljanu smješu koja se sastoji od katrana kamenog uglja i ima visoku tačku ključanja. Sadrži antracen, krezol, naftalin, krizen i drugo. Upotrebljava se kao sredstvo za impregniranje drveta i kao sredstvo za zaštitu od štetočina. Štetno djeluje na kožu, izaziva promjene na koži pa i rak.