Vitstonov most

Vitstonov most je uređaj za precizno mjerenje i određivanje električnog otpora. Obično se kod ovog mosta primjenjuju četiri otpornika vezana u red kao strane paralelograma. Na jednoj dijagonali vezuje se izvor električne struje  a na drugoj galvanometar čime se paralelogrami "premošćuju".