Heksogen

Heksogen je brizantni eksploziv koji je izrađen na bazi urinotropina. U slučaju udisanja heksogena u obliku prašine posle nekoliko minuta dolazi do pojave epileptičkih grčeva sa gubitkom svijesti, gubitkom refleksa zatim do retrogradne anemije i drugo. Upotrebljava se za punjenje granata i drugog u smješi sa trotilom. Osim toga uspješno se upotrebljava i za uništavanje pacova.