Industrijska psihologija

Industrijska psihologija je grana primjenjene psihologije koja se bavi proučavanjem zakonitosti čovjekovog ponašanja u radnom procesu sa posebnim osvrtom na rad u industrijskim postrojenjima. Industrijska psihologija obuhvata nekoliko većih grupa problema; racionalni razmještaj ljudi na radna mjesta uzimajući u obzir zahtjeve tih radnih mjesta i individualne osobine tih kandidata; racionalna organizacija profesionalne obuke; prilagođavanje radne situacije čovjeku u smislu ergonomije radne sredine, prilagođavanja alata čovjeku, higijenskih i mikroklimatskih uslova i slično.

Industrijski psiholozi danas su rijetkost a inače se bave i drugim stvarima poput motivacije radnika za rad, poboljšanje socijalne klime u firmi, riješavanje sukoba i problema u međuljudskim odnosima.