Reducir ventil

Reducir ventil odnosno redukcioni ventil predstavlja armaturu koja se koristi na vodovodnoj mreži, u industriji, u sistemima centralnog grijanja i služi za smanjenje pritiska vode ili vodene pare odnosno vrele vode. Reducir ventil izrađen je tako da se u njemu prigušuje prolazak vode ili pare.