Mobing

Mobing je oblik usmjerenog stresa. Predstavlja oblik agresivne emovionalne zloupotrebe usmjerne proizvodnje stresa. U osnovi je to emocionalno nasilje na ličnost žrtve koje razara njeno emocionalno stanje i prodicu prema modelu postraumatskog stresa.