Šta je šamot

Šamot predstavlja materijal visoke vatrootpornosti koji sadrži oko 42 do 45 % Al2O3 i 50 do 54 % SiO2, a koji se dobija pečenjem pri temperaturama iznad 1600ºC. Šamot se najčešće upotrebljava za oblaganje unutar raznih vrsta peći ali i u druge svrhe. Kao štetno djelovanje kod šamota primjećena je pojava silikoze od prašine šamota. Uglavnom se opasnost kod radnika koji rade sa šamotom može uporediti sa opasnošću kojom su izloženi radnici koji rade na proizvodnji porculana. Inače opasnost od pojave silikoze za radnike koji rade sa šamotom je nešto manja nego kod radnika koji rade u proizvodnji porculana.