Sublimacija

Šta je sublimacija?

Sublimacija predstavlja direktno prelaženje neke materije iz čvrstog agregatnog stanja u gasovito agregatno stanje bez prethodnog topljenja a kasnije se hlađenjem ova materija opet iz gasovitog stanja vraća u čvrsto stanje. Supstance koje na primjer sublimiraju su jod, merkurihlorid, naftalin i drugi. Postupkom sublimacije se vrši prečišćavanje nekih hemijskih elemenata i jedinjenja. Sublimatom se inače naziva i samprodukt sublimacije koji se hvata odnosno taloži na hladnoj površini.