Kalorifer

Kalorifer je termički agregat za zagrijavanje vazduha koji služi za centralno grijanje toplim vazduhom. Topao vazduh se šalje u prostorije koje se zagrijavaju pomoću ventilatora (odnosno duvaljke) kroz specijalno postavljene limene kanale, čiji se otvori naleze na zidu. Kao toplotni izvor kalorifera mogu poslužiti metalne peći na mazut ili ulje zatim električni grijači. Ukoliko se vazduh zagrijava pećima onda grijna površina ne smije da bude suviše topla da ne bi došlo do sagorijevanja prašine koja može da prodre u radne prostorije zajedno sa toplim vazduhom.