Šta je šljem u zaštiti na radu?

Šta je šljem u zaštiti na radu?

Šljem štiti glavu radnika. Uredu.

Šljem je na neki način postao simbol zaštite na radu. Da li je ovo uredu?

Da li se šljem mora koristiti baš svugdje i pri svakom poslu? Ne mora.

Ima li svrhe nositi šljem na ravnom gdje nam ništa ne visi iznad glave a i mi ne radimo nešto posebno samo hodamo kroz neki objekat? Ima u nekim situacijama na primjer tamo gdje ima rizika od strujnog udara (oštećeni kablovi na podu). Primjer iz prakse, čovjek je hodao zatim nagazio na oštećen elektro kabel u vlažnoj sredini, vjerovatno ni obuća nije bila u baš najboljem stanju strujni udar ga je bacio jedno 2 m u visinu okrenu ga naopačke i pao je na glavu, čovjek je odmah ustao i nastavio sa radom, imao je šljem na glavi.

Eh sad pitanje za vas na koju poziciju bi ste po prioritetima u zaštiti na radu, postavili šljem od 1 do 4.

Kada razgovaram s ljudima o ovoj oblasti i kada vidim da osoba forsira priču o šljemu, znam da razgovaram sa laikom.

ŠLJEM NIJE PRVA STVAR U ZAŠTITI NA RADU.

ŠLJEM JE POSLJEDNJA LINIJA ODBRANE!

Dakle suština je dragi prijatelji u tome da prvo treba sprovesti sve druge preventivne mjere po mogućnosti u potpunosti eliminisati rizike a ako to nije moguće onda ih barem smanjiti.

 U situacijama kada to nije moguće onda je jasno i sasvim opravdano insistirati na nošenju šljema jer šljem doista glavu čuva. Bar u nekoj mjeri.

Molim vaše komentare, iskustva, zanimljive događaje po ovom pitanju...