Praktična ili teoretska obuka radnika iz oblasti zaštite na radu

Obaveza poslodavca je da izvrši obuku radnika iz zaštite na radu prije početka rada. To je uredu, međutim tokom ove obuke radnik primi puno informacija. Mnoge od ovih informacija u tom momentu mu ništa ne znače jer ne može sebi da stvori sliku iz prakse. Ako se još radi o novom radniku koji prvi puta počinje da radi, pa čovjek je pod utiskom dobijanja posla, razmišlja o nekim lijevim stvarima, obuke iz zaštite na radu sutra će se sjećati ko kroz san. Nakon završetka teoretske obuke, pola ovog znanja je već izgubljeno a većina preostalog znanja se izgubi u roku od par sedmica.

Šta je rješenje?

Rješenje je sistemsko učenje kroz praktičan rad.

Radniku se informacije moraju servirati onda kada mu one trebaju u praksi.

Radnik mora imati pristup informacijama uvijek.

Na ovaj način njegovo znanje od početka rada pa do penzije samo raste i ne zaboravlja se tako lako.

Istina je da se za ovakav pristup mora izdvojiti više vremena i truda drugih kolega, poslovođa, službe zaštite ali se ovaj trud na kraju višestruko vraća. Prije svega smanjiće se broj povreda a drugo imaćemo edukovanog radnika koji će svoje znanje moći prenijeti dalje.

 

Pored usmenog informisanja radnik uči i iz pisanih uputa koje mu moraju biti stalno dostupne, zatim raznih letaka sigurnosti, znakova sigurnosti, dodatnih edukacija iz različitih oblasti sigurnosti tokom njegovog rada.