Zaštita očiju od povreda na radu

Činjenica da organ vida, oko, zauzima jedan mali dio od ukupne površine ljudskog tijela 1/1000, a povrede oka  su vrlo česte posebno u industriji, onda ova problematika zauzima posebnu pažnju. Prevencija nastanka povreda oka može se izvesti na više načina. Fizički način da se oko zaštiti svakako je korištenje ličnih zaštitnih naočara. Danas postoji veliki izbor zaštitnih naočara na tržištu zaštitne opreme, ali je od presudnog značaja pravilan izbor odgovarajućih zaštitnih naočara u skladu sa potencijalnim opasnostima.
U zavisnosti od uzroka povrede oka mogu biti:
-  mehaničke,
-  hemijske,
-  termičke,
-  aktiničke i
-  električne.

U metalnoj industriji i građevinarstvu najčešće se mogu sresti mehaničke povrede oka. Izvori kod ovih povreda najčešće su: špena, drvo, dijelovi alata ili mašina, kamen, staklo, ugalj i slično.
U hemijskoj industriji svakako su najčešće povrede hemijske prirode s obzirom na raširenost upotrebe različitih hemikalija baza ili kiselina ali i drugih štetnih supstanci.

U sredinama gdje se pojavljuju kombinacije različitih vrsta opasnosti a na različitim lokacijama treba radnike ako je neophodno odnosno ako jedna vrsta zaštitnih naočara neodgovara svim vrstama opasnosti koje se javljaju u jednoj fabrici obezbjediti sa više vrsta zaštitnih naočara kako bi se pri radu na određenoj lokaciji zaštitili od potencijalne opasnosti na datoj lokaciji.

S obzirom da se većina povreda oka može vrlo jednostavno spriječiti upotrebom ličnih zaštitnih naočara ili vizira, onda jedino ostaje edukacija radnika i povećanje nadzora i discipline u radnom kolektivu kako bi se ova problematika rješila i zaštitilo zdravlje radnika. Radnici uglavnom nastoje izbjeći korištenje ličnih zaštitnih naočara koristeći različite izgovore tipa "smetaju mi", "stalno vlaže pa ih moram stalno čistiti" (ovaj izgovor ne pije vode ako se nabave kvalitetne antimaglin naočale) i slično, no ako se radniku na pravilan način objasni zašto je važno da ih koristi (ovdje pripremiti i odgovarajuće prezentacije sa primjerima posljedica izazvanih nekorištenjem ličnih zaštitnih naočara ili primjere kolega iz iste radne organizacije) radnici će shvatiti da su prijetnje od povreda oka i mogućnost da one nastanu stvarnost a ne priča za malu djecu. ANTIMAGLIN NAOČALE LAKO SE MOGU PROVJERITI. DUVNE SE UNUTAR NAOČARA AKO STAKLA NE ZAMAGLE ONE SU OK.