Test iz zaštite na radu Primjer 1

                                                          Test za provjeru znanja radnika iz zaštite na radu

1. Pravo na zaštitu na radu imaju:

a) Svi radnici 

b) svi radnici osim radnika koji rade po ugovoru o djelu;

c) svi radnici osim volontera

2. Ko može zasnovati radni odnos?

a) svako može zasnovati radni odnos;

b) samo zdravstveno sposobne i osobe koje su prošle obuku i provjeru znanja iz zaštite na radu;

c) svako ko smatra da može raditi

3. Radna mjesta sa posebnim uslovima rada (radna mjesta sa povišenim rizikom) utvrđuju se radi?

a) Identifikacije radnih poslova i zadataka koji zahtijevaju posebne psihofizičke sposobnosti radnika za obavljanje istih;

b) radi određivanja visine naknade na uslove rada;

c) zbog ispunjenja zakonskih obaveza.

4. Periodičnom ljekarskom pregledu dužni su pristupiti radnici

a) koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada (radna mjesta sa povišenim rizikom);

b) svi radnici;

c) niko niije obavezan ako neće.

5. Uočene nedostatke i rizike na radnom mjestu radnik

a) nije obavezan prijaviti poslodavcu;

b) obavezan je odmah prijaviti poslodavcu;

c) to nije u njegovom opisu poslova i nema obavezu da to prijavljuje.

6. Uz svaku hemikaliju/materijal

a) radnik ima pravo da traži sigurnosno tehnički list;

b) dokaz da hemikalija nije opasna;

c) ličnu zaštitnu opremu.

7. Kada govorimo o sigurnosnim zakovima onda znamo da znak koji nas upozorava na opasnost je

a) žuti trokut sa crnim ivicama unutar trokuta nalazi se piktogram opasnosti;

b) crveni trokut sa bijelom ivicom unutar trokuta nalazi se piktogram opasnosti;

c) plavi krug unutar plavog kruga nalazi se bijeli piktogram opasnosti.

8. Zeleni sigurnosni znakovi su:

a) znakovi obaveze;

b) znakovi informacija;

c) dopušteno.

9. Upotreba vatrogasnih aparata dozvoljena je

a) samo vatrogascima;

b) samo radnicima sa iskustvom;

c) svim radnicima

10. Dolazak na posao pod dejstvom alkohola ili drugih opijata 

a) strogo je zabranjen;

b) nije dozvoljen maloljetnicima;

c) dozvoljen je ako je u pitanju slavlje rođendana radnika i slično.

11. Ko može pružiti prvu pomoć

a) samo obučeni radnici za pružanje prve pomoći;

b) svi radnici;

c) samo ljekar ili medicinski tehničari.

12. Upravljanje viljuškarima dozvoljeno je:

a) svim radnicima koji su zdravtsveno sposobni i posjeduju vozačku dozvolu minimalno B kategorije;

b) svim radnicima koji su zdravstveno sposobni i koji su položili ispiti za viljuškaristu;

c) Radnicima koji voze viljuškar najmanje 5 godina bez obzira na druge uslove;

13. Sigurnosna uputstva koje nam je izdao poslodavac služe nam

a) da pratimo smjernice za siguran rad;

b) da se ispune zakonski zahtjevi;

c) da mlađi radnici nauče kako treba raditi.

14. Kada izvodimo privremene radove koji mogu ugroziti druge ljude onda;

a) radilište obilježavamo i zagrađujemo;

b) dovoljno je upozoravati druge ljude;

c) važno je samo da postavimo znak upozorenja.

15. Respirator za prašinu koji pruža nejveći stepen zaštite ima na sebi oznaku

a) FFP1

b) FFP2

c) FFP 3

16. Povredu na radu, radnik je dužan prijaviti poslodavcu

a) u roku od 24 sata;

b) odmah;

c) najkasnije za mjesec dana.

17. Zaštitna oprema koja se koristi za zaštitu od pada sa visine je

a) opasač za rad na visini sa užetom;

b) ljestve;

c) uže.

18. U radnoj zoni sa povišenom frekvencijom saobraćaja koristimo zaštitu;

a) šljem;

b) odjeću sa reflektujućim elementima;

c) svjetlosne lampe.

19. Sigurnosni znakovi postavljaju se radi

a) zadovoljenja zakonskih obaveza;

b) kako bi informisali radnika o potencijalnim opasnostima, zabranama i njegovim obavezama te pružili druge korisne informacije;

c) ne moraju se postavljati ako se znaju opasnosti.

20. Provjera znanja radnika iz oblasti zaštite na radu 

a) obavezna je za sve radnike;

b) nije obavezna za radnike sa 30 i više godina iskustva;

c) obavezna je samo za nove radnike.

 

TAČNI ODGOVORI OZNAČENI SU CRVENOM BOJOM.

OVAJ PRIMJER TESTA IZ ZAŠTITE NA RADU UGLAVNOM SE ODNOSI NA OPŠTI DIO KOJI JE UNIVERZALAN I PRIMJENJIV U SVIM FIRMAMA. DRUGI DIO TESTA TREBA DA SADRŽI PITANJA KOJA SU SVOJSTVENA KONKRETNOM PROCESU RADA KAKO BI SE UVJERILI DA RADNIK POZNAJE SPECIFIČNOSTI I MJERE ZAŠTITE NA SVOM RADNOM MJESTU I SVOJOJ BLIŽOJ OKOLINI.