Rizici i mjere zaštite na benzinskim pumpama

Kada govorimo o  rizicima na benzinskim stanicama uglavnom prvo pomislimo na požar i eksploziju i to je uredu, međutim pored ovih rizika postoji još dosta drugih rizika koje ne treba zaboraviti. U nastavku opasnosti i rizici na benzinskim pumpama sa preventivnim mjerama zaštite od istih.

Rizik 1. Skladištenje goriva

Skladište i rezervoari goriva donose nekoliko rizika među kojima su požar i eksplozija, negativan uticaj na okoliš, uticaj na zdravlje radnika pri rukovanju istim.

Preventivne mjere zaštite

Prije svega tehnički propisi skladišnih prostora i ponašanja u smislu izvođenja radnih operacija moraju biti u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima koje tretiraju ovu oblast. Dalje osigurati stručnu i kvalitetnu obuku za osoblje. Rezervoari i pumpe goriva moraju se adekvatno održavati, pregledati i nadzirati. Obezbjediti opasna mjesta uključujući zabrane određenih radnji na opasnim mjestima, zabrane pristupa nestručnim osobama na opasna mjesta, isticanje znakova sigurnosti.

Rizik 2. Kretanje vozila

Postoji realan rizik od saobraćajne nesreće, pri čemu vozila mogu udariti osoblje, objekte i drugu infrastrukturu na benzinskoj pumpi.

Preventivne mjere zaštite

Uspostaviti siguran sistem transporta na primjer ograničavanjem kretanja vozila, ulaz, izlaz u jednom smjeru. Instrukcije za vozače postaviti jasno, vidno i na prava mjesta. Obezbjediti dovoljno parking mjesta bliže prodavnici pumpe a dalje od pumpi goriva. Obezbjediti mehaničke zaštite za osjetljiva i opasna mjesta na primjer za rezervoare goriva i skladišta LPG gasa.

Rizik 3. Opasne materije

Neke materijijali poput sredstava za čišćenje, mogu sadržavati agresivne tvari koje mogu izazvati iritacije očiju, opekotine kože ili iritacije kože.

Preventivne mjere zaštite

Sve opasne materije držati u njihovoj originalnoj ambalaži. Tražiti informacije, sigurnosno tehničke liste za opasne materije. Obuka osoblja za rad sa opasnim materijama. Zaštitna oprema za rad sa opasnim materijama.

Rizik 4. Ručno rukovanje teretom

Uklanjanje i postavljanje teških ograda i barijera, rukovanje i nosanje boca sa gasovima i slično mogu uzrokovati povrede muskulature.

Preventivne mjere zaštite

Eliminisati nosanje i podizanje teških predmeta tamo gdje je to moguće izbjeći. Obuka radnika za rukovanje teretom. Obezbjediti opremu i pomoćni alat za dizanje tereta. Izbjegavanje dizanje teškog tereta ručno, umjesto toga koristititi mašineriju.

Rizik 5. Pokliznuća, spotaknuća i padovi

Ovaj rizik je posebno izražen u zimskom periodu. Takođe postoji rizik od okliznuća u slučaju prosipanja npr ulja i maziva. Dalje postoji rizik od pada sa ljestava.

Preventivne mjere zaštite

Obezbjediti i koristiti materijal za posipanje klizavih puteva (sol) tokom zimskog perioda. U slučaju propsipanja ulja obezbjediti absorbent kojim će se ovo pokupiti. Obučiti radnike za postupanje u slučaju prosipanja ulja i maziva.

Rizik 6. Strujni udar

Rizik se može pojaviti usljed slabog ili lošeg održavanje elektro instalacija i uređaja. Rizik je dodatno povećan ako se radi u vlažnim uslovima. Primjer korištenje usisivača.

Preventivne mjere zaštite

Električne isntalacije moraju se periodično ispitati (periodičnost ispitivanja elektro instalacija varira i zavisi od lokalne zakonske regulative a obično se radi u 3 godine jednom). Sva oprema vani mora biti dodatno zaštićena. Izvršiti propisno označavanje elektro opreme i instalacija. Elektro instalacije i oprema koje se koriste za pranje vozila moraju imati dodatne zaštite za rad u ovakvim uslovima.

Rizik 7. Požar

Blokirani ulazi i izlazi mogu omesti bezbjedno napuštanje objekta u slučaju požara.

Preventivne mjere zaštite

Sve puteve kretanja i izlaze držati prohodnim, ne gomilati materijal na ovakvim mjestima.

Rizik 8. Nasilje prema osoblju

Postoji rizik od pljački, krađe i nasilja na benzinskim pumpama.

Preventivne mjere zaštite

Razmotriti uvođenje video nadzora, uvođenje sistema alarma. Dalje tokom noćnih sati uvesti plaćenje preko sigurnog prozora bez direktnog kontakta radnika sa kupcem.

Rizik 9. Komprimovani zrak pod pritiskom

Rizik dolazi od prekomjernog povećanja pristiska u sistemu ili pucanja guma.

Preventivne mjere zaštite

Sistem komprimovanog zraka da je navidnom mjestu. Postaviti upute kako se koristi sistem za provjeru pritiska u gumama i dopunjavanje zrakom. Obučiti osoblje o korištenju komprimovanog zraka.