Principi strujanja vazduha

Do strujanja vazduha između dvije tačke dolazi usljed pojave razlike u pritisku između  dvije tačke. Ova razlika u pritisku izaziva strujanje vazduha iz zone visokog pritiska u zonu niskog pritiska. Odnos između protoka vazduha (Q) i brzine strujanja (V) može se izraziti jednačinom:

            Q=A V                 

gdje je: Q - protok u m3/s

            A - površina poprečnog presjeka kroz koji vazduh protiče u m2

            V - brzina u m/s

Ovaj osnovni odnos važi za strujanje vazduha pod svim uslovima. Kretanje vazduha jednom specifičnom brzinom stvoriće određeni pritisak koji je poznat kao brzinski ili dinamički pritisak. Između brzine vazduha i dinamičkog pritiska postoji određeni odnos.