Vrste opasnosti podjela u kategorije

U zavisnosti od vrste opreme odnosno mašine javljaju se opasnosti pri njihovom korištenju u zavisnosti od konstrukcije, namjene, materijala i položaja opreme odnosno mašine. Opasnosti se mogu podijeliti u nekoliko kategorija kao što su:

- Fizičke,

- Električne,

- Hemijske,

- Biološke,

- Fiziološke

 

Primjeri fizičkih opasnosti na mašinama i opremi su; pokretni dijelovi mašine koji ako nisu zaštićeni smanjuju stepen sigurnosti na radu, buka, elektro magnetni talasi, toplotna isijavanja ukoliko nije izvedena adekvatna toplotna izolacija, loš dizajn ukoliko postoje konstruktorski propusti na mašini.

Primjeri električnih opasnosti na uređajima i mašinama su; oštećeni kablovi, loši kontakti, pogrešna spajanja, loše dimenzionisani provodnici itd.

Primjeri hemijskih opasnosti su: pojava prašine, sredstva za čišćenje, rastvarači, masti, kiseline, plastika i pesticidi, lužine itd.

Biološke opasnosti na mašinama mogu na primjer biti korozija, neodržavanje čistoće radnog mjesta i zajedničkih prostorija.

U fiziološke opasnosti najčešće spadaju iscrpljenost zbog dugotrajnog rada bez pauze, odnosno zamor.