Mehanički izvori opasnosti kao uzročnik povreda na radu

Povrede se ne dešavaju slučajno, iza svake povrede stoji uzrok. Uzroke nastanka povreda na radu možemo podijeliti uopšteno u tri grupe:

 

-  pogreške, mane i propusti ljudi,

-  nedostatci zaštita mašina, uređaja i radnog ambijenta,

-  uzroci vezani za višu silu.

 

    Mehanički rizici predstavljaju stanje u kome mašine, odnosno pokretni dijelovi mašina nisu zaštićeni od slučajnog dodira. Nezaštićeni dijelovi mašina, nezaštićeni otvori u podu, loše osvjetljenje i sl. direktno uzrokuju povrede na radu.

Svako postojanje mehaničkog rizika, odnosno nedostatak zaštitne naprave, opet je propust ljudi. Da li će neka mašina u pogonu biti zaštićena, kakvo će osvjetljenje u radionici biti, kakva ventilacija, opet zavisi od ljudi. Održavanje zaštitnih naprava na mašinama i uređajima opet je zadatak ljudi kako bi se stvorio efikasan sistem zaštite na radu. Statistike pokazuju da se najveći broj povreda na radu dešava zbog nesigurnih postupaka ljudi. Upravo iz tog razloga potrebno je poraditi na edukaciji ljudi o važnosti zaštite na radu. Uvesti kontinuirane edukacije. Biti svjestan da se povrede dešavaju kada ih čovjek najmanje očekuje, što se opet može povezati sa neopreznošću.