Obuka radnika za rad sa motornom testerom

Rad sa motornom testerom prisutan je u nekoliko industrija da li na glavnim poslovima (šumarstvo) ili kao pripremni poslovi i poslovi održavanja(elektrodistribucije). Zbog toga je veoma važno radnike koji bi mogli doći u dodir sa motornom testerom upoznati sa načinom i metodama rada.

Preporuke stručnjaka na svjestskom nivou su da se ova obuka održava barem jednom godišnje. Raznim pokušajima izrade nastavnih planova i rasporeda praktične nastave, utvrđeno je da najmanje opterećenje za radne jedinice predstavlja dvodnevna obuka sa po 10 učesnika.

Primjer plana i programa za obuku radnika sa motornom testerom u šumarstvu je naveden ispod.

1 dan prijepodne:

 • Predstavljanja,
 • Popisivanje učesnika i podjela propisa iz navedene oblasti,
 • Podjela brošura o zaštiti sluha, zaštitnoj opremi te kratko predavanje na tu temu,
 • Opšti postupci pri radu sa motornim testerama i obaranju stabala,
 • Primjena propisa o sprečavanju nesreća na radu u praksi,
 • Obaranje stabla uz asistenciju instruktora

1 dan posljepodne:

 • Pokušaj obaranja stabala uz komentarisanje i kritički osvrt učesnika,

2 dan prijepodne:

 • Obaranje stabla i kresanje grana sa završnom kritičnom ocjenom,

2 dan poslijepodne:

 • Mašinsktvo,
 • Konstrukcija motorne testere,
 • Zaštitna oprema pri radu,
 • Regulisanje karburatora motorne testere,
 • Čišćenje filtera,
 • Turpijanje lanca,
 • Zamjena startnog užeta,
 • Održavanje općenito.

Prilikom praktičnog dijela preporuka je da svaki učesnik obori minimalno po 5 stabala i očisti bočne grane.

Navedeni oblik obuke radnika sa motornom testerom omogućava teoretski i praktičan uvid u rad. Instruktori koji vrše obuku na osnovu svog iskustva su spremni prenijeti i razne tehmike u praksi.

Radnici nakon obuke su spremni sigurnije rukovati testerama i posjeduju bolje tehnike obaranja.

Motorna testera da bi zadovoljila aktuelne sigurnosne standarde mora da posjeduje:

 • Antivibracionu dršku koja smanjuje umora,
 • Polugu z azatvaranje gasa koja onemogućava naglo dodavanje prevelikog gasa,
 • Štitnik za ruke sa blokadom za lanac,
 • Sigurnosni lanac koji sprečava velika odskakanja.