Postupci poslovođe/šefa c ciljem promocije sigurnog rada

Ovdje bi se jednostavno moglo reći, šef mora da bude primjer radnicima. Radnici će pratiti stavove i ponašanja šefa i u većini slučajeva ih slijediti.

Evo tri načina na koji šef može da ohrabri siguran način rada.

- Izgradnjom međuljudskih odnosa, pokažite svoju brigu za sigurnost radnika. Obećano ispunite.

- Reagujte na opasnosti. Učinite sve što možete da otklonite ili smanjite opasnosti u slučajevima kada se one ne mogu u potpunosti eliminisati. Radnici šefova koji ovako postupaju imaju više volje i hrabrosti da učestvuju u sistemu zaštite radnika i preduzmu lično korake ka tome.

- Ohrabrujte prijavu nedostataka i opasnosti. Podsjećati radnike da su dužni da prijavljuju primjećene rizike.