Prevencija pada sa ljestav i platformi

Padovi su najčešći uzrok smrti u oblasti poljoprivrede. Smrt se često dešava pri padovima sa 3,6 m visine. Uzrok pada je najčešće klizava površina.

Poslodavci imaju primarnu odgovornost za zaštitu sigurnosti i zdravlja svojih radnika. Radnici imaju odgovornost da rade u skladu sa propisanim sigurnim načinom koji je odredio poslodavac. U skladu sa ovim da bi izvršili adekvatnu prevenciju pada radnik sa ljestava i platformi potrebno je provesti sljedeće kratke upute:

 • Nosite uvijek obuću sa protivkliznim potplatama i đonovima,
 • Uklonite svu opremu oko ljestava i na platformamam koja može dovesti do spoticanja,
 • Održavajte platforme, gazišta i prečke ljestava čiste, bez blata, snijega ili drugih ostataka,
 • NE silazite sa pokretnih strojeva i mašina dok se nisu potpuno zaustavile (traktor i slično). Nikada ne skačite sa mašina bile u pokretu ili ne, osim u slučaju da uočite da će doživjeti nesreću ili imati kontakt sa žicama pod naponom,
 • Ljestve koje koristite uvijek pregledajte i utvrdite stanje. Drevene ljestve nikada ne bojati jer boja može prekriti napuknuća i oštećenja. Za ugao ljestava koristite pravilo 4:1, odnosno postavite ljestve 1 jedinicu mjere od zida za 4 jedinice visine.
 • Kada radite na ljestvama:
  • Prebacite jednu nogu oko ljestava u slučaju da morate koristit kratko obadvije ruke,
  • Nikada se ne naginjite previše sa ljestava u stranu,
  • Nikada ne naslanjajte jednu nogu na ljeste a drugu na neki objekat u blizini,
  • Ne skačite sa ljestava,
  • Izbjegavajte penjanje po ljestvama u slučaju kiše i niskih temneratura kada se javlja led,
  • Prije postavljanja i prenosanja ljestvi uvijek pregledajte da li su prisutni elektrokablovi pod naponom,
 • Ne radite na visokim područijima ako je vrijeme loše, ako ste bolesni, ili ste pod uticajem jakih lijekova.