Silicijum dioksid, silikatna prašina

Kristalni silicijum dioksid sastavni je dio tla, pijeska, granita i drugih minerala. kvarc je najčešći oblik kristalnog silicij dioksida. Druga dva oblika kristalnog silicij dioksida su kristolabit i tridimit. Sva tri oblika mogu postati respirabila i dospjeti u ljudska pluća pri sitnjenju, razbijanju i rezanju stijena, pijeska, zemlje i drugih tvari koje sadrže kristalni silicij dioksid. 

U SAD-u na primjer, oko 2 miliona radnika izloženo je uticaju silikatne prašine, od tog broja njih oko 100000 spadaju u visokorizičnu grupu po izloženi. Visokorizični poslovi su poslovi na rezanju kamenja, zemljani radovi, radovi na bušenju strijena, radovi na izgradnji tunela i slično. Uticaj silikatne prašine na zdravlje ljudi je ozbiljan. Silikatna prašina klasifikovana je kao kancerogena za ljudska pluća, pored toga ona može izazvati i druge probleme poput nastanka silikoze. Silikoza uzrokuje trajna oštećenje i stvara nesposobnost a može imati fatalne posljedice. Respirabilna silikatna prašina ulazi u pluća i izaziva oštećenja plućne maramice te smanjuje mogućnost pluća te smanjuje kapacitet pluća. Ne postoji lijek za silikozu. Silikoza uzrokuje smanjenje funkcije pluća, pluća postaju podložnija infekcijama i nastanku tuberkoloze.

Silikoza se može podijeliti u tri grupe: hroničnu, ubrzanu i akutnu. Najčešći oblik siliko ze hronična silikoza i ona se javlja nakon što je radnik izložen srednjim ili niskim koncentracijama silikatne prašine 15 do 20 godina. Tada se pojavljuju problemi sa lošom razmjenom kisika i ugljendioksida u plućima a na ljekarskim pregledima prilikom snimanja pluća uočljiva su oštećenja. Kako bolest napreduje radnik ima kratak dah, pojavljuju se bolovi i teški problemi sa disanjem. Ubrzana silikoza pojavljuje se nakon što je radnik izložen visokim koncentracijama silikatne prašine u periodu 5 do 10 godina. Simptomi ovog oblika silikoze su kratak dah, slabost i gubitak težine. Akutna silikoza pojavljuje se kada je radnik izložen ekstremno velikim koncentracijama silikatne prašine u periodu od nekoliko mjeseci do par godina. Simptomi akutne silikoze su ozbiljan gubitak daha, slabost gubitak težine a čest je slučaj da dolazi i do smrti.

Preventivne mjere: prije svega treba poraditi na tehničkim mjerama za smanjenje prašenje, po mogućnosti koristiti druge materijale sa manjim sadržajem silicij dioksida, obezbjediti kvalitetnu ventilaciju, na kraju ako ništa od ovoga nije moguće obezbjediti kvalitetnu ličnu zaštitnu opremu za zaštitu disajnih organa od prašine. 

Zapamtite silikatna prašina, nije samo obična prašina.