Šta je tečni naftni gas TNG odnosno LPG

To je ukapljeni naftni gas pod pritiskom, tečnost je bez boje i mirisa. Na normalnom pritisku odmah prelazi u gasovito stanje. Tečnom naftnom gasu obično se dodaje miris kako bi se lakše primjetilo tj osjetilo ako dođe do njegovog curenja. Tečni naftni gas TNG (propan ili butan) , obično se skladišti i distribuira u tečnom stanju i ima široku primjenu za zagrijavanje prostorija i stanova, za kuhanje, kao pogonsko gorivo za automobile. Klasifikovan je kao vrlo zapaljiva materija i ako sadrži više od 0,1 % butadiena onda je još klasifikovan i kao kancerogen i mutagen. Tečni naftni gas nije klasifikovan kao korozivan ali može izazvati razlaganje lubrikanata, nekih plastika ili sintetičkih guma.