Šta treba znati o požarima

Category: Zaštita od požara
Published: Thursday, 04 February 2016 20:10
Written by ZNRinfo
Hits: 810

Da bi nastao proces gorenja moramo imati tri elementa:

   Gorivu materiju;

   Toplotnu energiju i

   Kiseonik

Da se ovaj proces ne bi prekinuo odmah na početku treba nam i četvrti element a to je lančana hemijska reakcija

Kada s mjesta gorenja uklonimo jedan od ovih elemenata požar je zaustavljen.

Ljudi različito djeluju u kritičnim situacijama. Kod nekih se javlja panika a neki su staloženi i pribrani.

Nikad ne gasi požar ako:

-  ne znaš koji materijal gori;

- ne znaš koji vatrogasni aparat trebaš upotrijebiti;

-  ne znaš kako koristiti vatrogasni aparat;

- se požar širi izvan tačke na kojoj je počeo;

- ako ti instinkt govori da to ne činiš

aktiviraj požarni alarm, pozovi pomoć, pomozi u evakuaciji, evakuiši se, slijedi instrukcije iskusnih i stručnih osoba. 

Prije nastanka požara upoznaj se sa načinom korištenja vatrogasnog aparata.

Pri korištenju vatrogasnog aparata pažljivo priđi požaru. Drži distancu. Pogledaj puteve evakuacije u slučaju da dođe do naglog širenja požara moraš znati kuda se izvući. Ako nakon upotrebe jednog vatrogasnog aparata požar još uvijek nije ugašen, napusti mjesto jer se najvrerovatnije radi o velikom požaru kojeg ćeš teško sam ugasiti.

Većina vatrogasnih aparata se aktivira na sljedeći način i sljedećim redoslijedom:

  1. IZVUCI OSIGURAČ;

  2. DRŽI CRIJEVO I NACILJAJ POŽAR (UVIJEK KRENI ODOZGO KA DOLE DAKLE OD VRHA PLAMENA KA DNU);

  3. PRITISNI RUČICU I GASI

 

NAKON GAŠENJA POŽARA SAČEKAJ MALO PROVJERI DA LI JE POTPUNO UGAŠEN. MANJA ŽARKA MOŽE PONOVO POKRENUTI PROCES GORENJA.

UVIJEK IMAJ U VIDU VATROGASNI APARATI SLUŽE ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA. 

ZA GAŠENJE VELIKIH POŽARA KORISTE SE HIDRANTI, VATROGASNE PUMPE, VATROGASNI KAMIONI I SLIČNO